Loading... Loading...
  QUẢNG CÁO  

Nội dung cần tìm:
Loại văn bản:
Nội dung cần tìm:
  Phần mềm hỗ trợ  


Phần mềm HTKK Thuế 2.5.2


Phần mềm đăng ký thuế cá nhân 2.3


Phần mềm giúp hiển thị website bằng tiếng Việt Unicode


Phần mềm giúp đọc file PDF

Home
Hỏi đáp pháp luật
Khi đăng ký lại bổ sung thêm ngành nghề hoặc gia hạn hoạt động đói với nhà đầu tư được cấp phép trước ngày 01/7/2006 có ưu đãi cao hơn ưu đãi hiện hành?

Trả lời:   Theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP thì trường hợp pháp luật, chính sách mới được ban hành có các quyền lợi và ưu đãi cao hơn so với quyền lợi và ưu đãi mà nhà đầu tư đã được hưởng

Nhà đầu tư đã xây dựng xong nhà xưởng nhưng vì lý do nào đó không hoạt động trong vòng 12 tháng liên tục thì có bị áp dụng khoản 2 Điều 68 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP hay không?

Trả lời:     Trường hợp nhà đầu tư đã xây dựng xong nhà xưởng nhưng nếu không hoạt động trong vòng 12 tháng mà không thông báo và giải trình lý do với cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư về việc này thì cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư có thể áp dụng Khoản 2 Điều 68 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP để chấm dứt hoạt động.                                                                                          Luật sư tư vấn danh nghiệp  

Khi nhà đầu tư thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về tạm ngừng, giãn tiến độ thì cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư có phải lập văn bản xác nhận cho nhà đầu tư không? Nếu nhà đầu tư không thông báo thì làm thế nào?

Trả lời:   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 67 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP thì trường hợp cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư không chấp nhận việc tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án thì phải có văn bản trả lời cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của nhà đầu tư. Trường hợp hoạt động trở lại, nhà đầu tư thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước quản lý đầu tư.

Trường hợp nào được đến doanh nghiệp thanh tra, kiểm tra? Thành phần của đoàn thanh tra, kiểm tra do ai lập?

Trả lời:  Ngoài việc thanh tra, kiểm tra thường xuyên theo quy định của pháp luật về quản lý nhà nước về đầu tư và hoạt động của nhà đầu tư thì có thể thực hiện việc thanh tra, kiểm tra đột xuất doanh nghiệp khi doanh nghiệp vi phạm các quy định về: hoạt động kinh doanh, bảo vệ môi trường, thuế, xuất nhập khẩu, lao động…

Chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê theo Điều 21 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP?

Trả lời:   Điều 21 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP quy định nghĩa vụ của nhà đầu tư: Thực hiện quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán và thống kê, có nghĩa là nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về kế toán, kiểm toán và thống kê theo các quy định sau:

Dự án được cấp phép trước 1/7 khi muốn thay đổi người đại diện làm thủ tục như thế nào?

Trả lời:   Luật Doanh nghiệp 2005 mới chỉ có quy định về việc thay đổi người đại diện pháp luật đối với các trường hợp đăng ký kinh doanh sau ngày 01/7/2006 và chưa có quy định cụ thể về việc thay đổi người đại diện pháp luật đói với các doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/7/2006 xong không đăng ký lại. Do vậy, các dự án đã được cấp giấy phép trước ngày 1/7 theo Luật Đầu tư nước ngoài trước đây, nay muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật nhưng không muốn đăng ký lại thì tiếp tục thực hiện theo quy định về người đại diện tại Điều lệ doanh nghiệp.                                                                                                    Luật sư kinh tế

Dự án đầu tư không phải đăng ký có tư cách gì để xin đất cho dự án?

Trả lời:   Dự án đầu tư thuộc diện không phải đăng ký đầu tư nhưng khi kinh doanh vẫn phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh và thuộc nhóm người sử dụng đất theo quy định tại Điều 9 Luật Đất đai năm 2003.Do vậy, dự án vẫn thuộc đối tượng để xin thuê đất triển khai dự án đầu tư và kinh doanh. Tuy nhiên, để có thể xin thuê đất triển khai dự án thì còn phụ thuộc vào các quy định khác của pháp luật về đất đai, thoả thuận của bên cho thuê đất và phê duyệt của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khi các bên thoả thuận với nhau về gái trị công nghệ dùng để góp vốn theo Khoản 1 Điều 30 của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP có cần xác nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ?

Trả lời:   Giá trị của công nghệ dùng để góp vốn hoặc giá trị của công nghệ được chuyển giao thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP và Nghị định số 11/2005/NĐ-CP ngày 02/02/2005 của Chính phủ quy định chi tiết về chuyển giao công nghệ (sửa đổi).

Giải thích rõ quyền của nhà đầu tư trong lĩnh vực nhập khẩu, phân phối và dịch vụ thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 108?

Trả lời:   Nhà đầu tư có quyền xuất khẩu, nhập khẩu, liên quan đến hoạt động đầu tư quy định tại Điều 14 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP. Riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài, lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối là lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Thủ tục và trình tự để thực hiện đầu tư vào lĩnh vực có điều kiện thực hiện theo Luật Đầu tư, pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.                                                                                                           Luật sư kinh tế

Nhà đầu tư còn bị giới hạn về tỷ lệ lao động nước ngoài không quá 3% theo NĐ 105/2003/NĐ-CP và NĐ 93/2005/NĐ-CP?

Trả lời:    Quy định về tỷ lệ lao động nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo các quy định tại NĐ 105/2003/NĐ-CP và NĐ 93/2005/NĐ-CP.                                                                                                             Luật sư kinh tế

Page << Pre 1 2 3 4 5 Next >>
  Hỗ trợ trực tuyến  
Hãy để luật sư giúp đỡ bạn
 
Hà nội

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn Đầu tư nước ngoài
* Tư vấn Đất đai
* Tư vấn Dân sự

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn Đầu tư nước ngoài
* Tư vấn Sở hữu trí tuệ

* Tư vấn Đất đai
* Dịch vụ công chứng
* Dịch vụ chuyển quyền SDĐ

* Tư vấn Sở hữu trí tuệ
* Tư vấn Đầu tư nước ngoài
* Tư vấn Dân sự

* Dịch vụ công chứng
* Tư vấn & Soạn thảo các loại HĐ
* Xây dựng quy chế cho DN

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn - Dịch vụ tài chính
* Tư vấn Sở hữu trí tuệ

TP.Hồ Chí Minh

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn - Dịch vụ tài chính

* Tư vấn Doanh nghiệp
* Tư vấn thủ tục hành chính
* Tư vấn các lĩnh vực khác


TÌNH TRẠNG WEBSITE

 

Bản Quyền (c) - 2009 thuộc về Công ty tư vấn Việt Quốc Luật

Văn phòng tại Hà Nội
Add: Phòng 1304 - toà nhà N06 - ngõ 49 - đường Trần Đăng Ninh - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà nội
Tel : (84-4).3 793 2578 - (84-4) 62813499
Fax : (84-4) 62813498
Email :
luatvietquoc@gmail.com  - Visultant@vietquocluat.com.vn

Tại Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0902 283 788
Tel : (84-4).3 793 2578 - (84-4) 62813499
Fax : (84-4) 62813498
Email :
luatvietquoc@gmail.com  - Visultant@vietquocluat.com.vn

Giấy phép số 153/GP-TTĐT do Bộ thông tin và truyền thông cấp ngày 30 tháng 9 năm 2008

  Thiết kế bởi Thiet ke web - VNT Tech. Group